Airbus H135 Helicopter Project


Συμβατότητα με Sim Update 5 έχει επιβεβαιωθεί.

Διαβάστε περισσότερα


Version 1.4.1
Αρχική έκδοση February 27, 2021
Τελευταία ενημέρωση July 29, 2021
Μέγεθος αρχείου 340.67 MB
Downloads 348,180
Status Δεν έχει κατεβεί ακόμα
Αυτό το αρχείο έχει ελεγχθεί για ιούς και είναι ασφαλές για λήψη.
Other Aircraft #Real-Life #Experimental #Handcrafted Exclusive Drag and Drop

HypePerformanceGroup

80,025 | XIII General
4.69
Υπέροχα!
Με βάση 539 βαθμολογίες
😢
70
θλιβερό
😠
45
θυμωμένος
😮
52
σοκαρισμένος
🙏
681
ευγνώμων
😂
102
διασκεδαστικό
😍
1,079
ερωτευμένος


Άδεια φόρτωσης
Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να μεταφορτώσετε αυτό το αρχείο σε άλλους ιστότοπους.

Άδεια τροποποίησης
Πρέπει να λάβετε πρώτα την άδειά μου πριν σας επιτραπεί να τροποποιήσετε ή να βελτιώσετε το αρχείο μου.

Άδεια μετατροπής
Δεν επιτρέπεται η μετατροπή αυτού του αρχείου σε καμία περίπτωση.

Άδεια χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Πρέπει να λάβετε πρώτα την άδειά μου πριν σας επιτραπεί να χρησιμοποιήσετε στοιχεία του αρχείου μου.


Roadmap
Αυτά τα αντικείμενα βρίσκονται επί του παρόντος στη λίστα και θα διεκπεραιωθούν σύντομα!
Backlog
Προτάσεις, σφάλματα και ιδέες για το μέλλον.

 • Version 1.4.1 July 29, 2021

  In our screenshots you can see that the H135 now has an EFB that is capable of displaying a web browser or a screen capture from one of your computer's displays.

  This feature requires a bit of advanced setup and we want to walk users through the process as well as take your feedback - the files necessary to run the EFB are exclusive to our Discord members for this reason.

  You can join our Discord channel at https://discord.gg/dUNDGb2Z7c

  1.4.1 Changelog:

  - Additional Sim Update 5 compatibility: Fix DMAP, NAVD and SVS pages not showing map background past the runway. Additional freezing of the screens in flight.
  - Fix DMAP and NAVD when multiplayer is enabled
  - Restore copilot (Pilot will not be available - thankfully you are the pilot)

 • Version 1.4 July 27, 2021

  In our screenshots you can see that the H135 now has an EFB that is capable of displaying a web browser or a screen capture from one of your computer's displays.

  This feature requires a bit of advanced setup and we want to walk users through the process as well as take your feedback - the files necessary to run the EFB are exclusive to our Discord members for this reason.

  You can join our Discord channel at https://discord.gg/dUNDGb2Z7c

  Full 1.4 changelog below:

  - NEW ROTOR. Featuring: blade bending effects when at rest and under load in the air, trim tabs, updated blurred effects.
  - Rotor will now spin more smoothly in flight and slowly at max speed.
  - The pms50 GTN750 will now be automatically loaded on the lower 2 screens if installed.
  - Flight model: RBS (retreating blade stall, experienced when overspeeding) is now only on Advanced mode
  - Flight model: Increase pedal authority for Basic/Xbox flight modes
  - Flight model: Fixes for stuttering/bad performance
  - Flight model: Autorotation changes around looking at N2
  - Flight model: reduce yaw kick at lower speeds
  - Increase the size of the clock on the FND page
  - Update thumbnails for default liveries
  - Updates to default liveries

 • Version 1.3 June 06, 2021

  In our screenshots you can see that the H135 now has an EFB that is capable of displaying a web browser or a screen capture from one of your computer's displays.

  This feature requires a bit of advanced setup and we want to walk users through the process as well as take your feedback - the files necessary to run the EFB are exclusive to our Discord members for this reason.

  You can join our Discord channel at https://discord.gg/dUNDGb2Z7c

  Full 1.3 changelog below:

  - Flight Model: Fix "yaw jitter" at high speeds (over 40kts when hand flying)
  - Flight Model: Reduce yaw authority at speed
  - Flight Model/AFCS: Adjust turn coordination at speed
  - Flight Model: Flying backwards will now be more likely to yaw due to the uneven relative wind
  - Severe MGB damage when flying inverted is back
  - Placards are now on all default liveries
  - Fixed EISI baro knob (now two systems)
  - Add a safety disclaimer
  - In multiplayer, you will now see H135 instead of EC35 for other players
  - Fix text on loading screen ("flight model" etc.)
  - NR HI will now work when under AP
  - NR HI will disengage over 60kts (NOTE: unlike RL, it will not re-engage!)
  - NR HI will now show 104% NR on PFD/VMD
  - Landing gear warning should be suppressed now
  - ETL (effective transitional lift) is now correctly calculated based on wind vector
  - ETL is now omnidirectional (you can enter ETL when flying sideways)
  - MSFS hotkeys "Increase VOR1 OBS" and "Decrease VOR1 OBS" will now work for H135 (not other aircraft, Asobo seem to have not implemented this fully). VOR1 and VOR2.
  - Add a hotkey for cycle flight mode. See tools\KEY BINDINGS.txt
  - Basic/initial implementation of RBS (retreating blade stall) (don't exceed 150kts or you will experience severe instability)
  - Speed tape adjusted to show static VNE, removed yellow/green/white zones

 • Version 1.2 June 02, 2021

  In our screenshots you can see that the H135 now has an EFB that is capable of displaying a web browser or a screen capture from one of your computer's displays.

  This feature requires a bit of advanced setup and we want to walk users through the process as well as take your feedback - the files necessary to run the EFB are exclusive to our Discord members for this reason.

  You can join our Discord channel at https://discord.gg/dUNDGb2Z7c

  Full 1.2 changelog below:

  - Fix a small visual defect in one of the liveries
  - Update the quick start to reference APCP setup
  - Preventing an assistance tip from showing up regarding landing gear
  - Enable escaping L4 if previously saved (just press the tile)
  - Increase the amount of impact on one skid required to cause the game to trigger a crash
  - Mark GTC as amber/INOP since it is not engaging fully and is causing confusion

 • Version 1.1 May 28, 2021

  In our screenshots you can see that the H135 now has an EFB that is capable of displaying a web browser or a screen capture from one of your computer's displays.

  This feature requires a bit of advanced setup and we want to walk users through the process as well as take your feedback - the files necessary to run the EFB are exclusive to our Discord members for this reason.

  You can join our Discord channel at https://discord.gg/dUNDGb2Z7c

  Full 1.1 changelog below:

  - update manifest to 1.0
  - update quickstart guide for 1.0
  - fix middle doors overlapping with the handles on the outside of the body.

 • Version 1.0 May 28, 2021

  In our screenshots you can see that the H135 now has an EFB that is capable of displaying a web browser or a screen capture from one of your computer's displays.

  This feature requires a bit of advanced setup and we want to walk users through the process as well as take your feedback - the files necessary to run the EFB are exclusive to our Discord members for this reason.

  You can join our Discord channel at https://discord.gg/dUNDGb2Z7c

  Full 1.0 changelog below:

  - Fixes for SU4: Contact points were causing crashing, skids will be sunk while we work this out
  - Fixes for SU4: ALT works fine again
  - AFCS: Changed to represent the real H135
  - AFCS: Many changes to prevent jerky control
  - AFCS: ALT and HDG modes will always acquire the current reference when engaging
  - FLIGHT MODE and APCP are no longer coupled. Use your preferred mode (L1-L3) and the systems will work identically.
  - Added BEEP TRIM (see hotkeys)
  - GTC.H will now hold heading
  - Updated sounds
  - Do not exceed ENG TRQ value of 130% or you will get an ENG CHIP message. Land Immediately and clear the message using FUZZ BURN.
  - You may now click the interior FRONT door handles to open/close the doors (in addition to the front struts)
  - Fuel gauge levels will now show RED when very low
  - new messages on the message list that are yellow or red will have a GONG sound
  - FND adjusted to more accurately reflect H135
  - TRIM RELEASE binding added (momentary/hold switch, optional to use instaed of AUTOPILOT MASTER binding)
  - Remove TORQUE and ROTOR trim - these are not realistic features and have been replaced by AFCS modes
  - Remove AP page from tablet
  - ALT and HDG "knobs" are now on the APCP (between the seats) (or better: use beep trim)
  - OBS1 and OBS2 softkeys are now on the FND page, once the bearing has been selected
  - Added ALT button and green ON emissive to APCP (use this to toggle ALT)
  - Adjust VMS dial needles / ranges
  - CPL/DCPL now engages/disengages NAV, not engages/disengages AP
  - GTC indications on tablet changed, added to mode strip
  - Tablet home page now shows BEEP TRIM positions
  - Tablet home page has BEEP TRIM soft buttons for those without key bindings
  - Adjust HDG/NAV tracking
  - Fix a bug that caused all scroll events to be lost for MFD knobs and brightness knobs
  - Track VOR/LOC with NAV mode
  - Remove "strut" click points for doors (use only the handle now)
  - Remove the vertical seatbelt from the F/O clickspot, so you can click the F/O's door handle
  - Add a full screen dialog to the tablet that indicates that the collective has not yet been moved, and which bindings to use
  - ALT hold now has a provision for larger angles when further from the setpoint altitude
  - Aircraft page will now show doors off as all open
  - Remove unused airplane services
  - both GTNs to FLIGHT by default now (can still go home for AP)
  - Add MANY new hotkeys - see tools\KEY BINDINGS.txt
  - Upgrade liveries to 8k: POLICE, NAVY, SAMU, SKY HEALTH
  - Partial fix for VR Focus / zoom
  - Enable 2x GTN750 (and all other maps)
  - Remove collective lock
  - Fix bug with NR HI during autorotation

Συχνές ερωτήσεις

Ερωτήσεις Βρείτε τη λύση σας εδώ.

FAQ - ADDITIONAL NOTES

More in depth notes are available on our Discord with images showing recommending mappings and settings.

 

With our Airbus H135 the “Throttle axis” controls the H135's collective, and the H135's FADEC system (enabled from the middle PFD panel) will automatically control the RPM and engines and must be turned on to fly.  

We have multiple flight modes to choose from on the lower GTN screen:

* Xbox: Less responsive controls optimized for xbox sticks.

* Basic: More responsive version of Xbox mode, lacking many dynamic helicopter effects

* Advanced: Introduces engine torque and more subtle dynamic effects that add up to feel like a real life helicopter.

If you encounter an issue that is not covered in the notes below and cannot be resolved by asking our testers in the #?feedback channel on our Discord, please send a message to @Support Bot describing your issue - this will create a ticket for our team to review with you.

 

KNOWN ISSUES AND TIPS

You can assume that all issues below are being worked on by the development team. We have listed the temporary fixes and ETAs whenever possible.

* Make sure the FADEC button is on before taking off for flight

* Some external tools (like Kinetic Assistant and PushbackHelper) leave a file in your Documents folder called SimConnect.cfg that prevents H135 from reading your controls. Rename SimConnect.cfg to any other name and then start the sim. H135 controls will now be functional. Don't forget to check this before each flight if you use these tools

* “Throttle Axis” must be used. The helicopter does not support split throttles such as “Throttle 1 Axis” “Throttle 2 Axis”

* First load of the H135 requires 30 to 90 seconds to initialize our flight control module before flying. The “Flight Mode” button will be red and say “DO NOT FLY” until our module is initialized and ready for flight.

* When first loading into the sim, you must move your throttle axis for our helicopter to recognize it, otherwise you may find the helicopter takes off on its own.

* Xbox controllers by default are unable to split and control the yaw axis, there are workarounds posted below for the time being.

* We allow you to crash and damage the helicopter, disable crash detection if having a tough time

* Flying under bridges will cause a collision if crash detection is enabled, and on occasion require the sim to be restarted, fly under at your own risk

* The helicopter cannot have multiple devices mapped to the same input axis at the same time. Ex: using a X56 joystick and Xbox controller at the same time will conflict if they share any bindings

 

SENSITIVITY SETTINGS 

Players should adjust sensitivity for their personal taste. Dead zone range needs to be adjusted depending on your own hardware. Other owners of your hardware in our Discord server may be able to offer assistance however.

 

XBOX CONTROLLER TIPS

It is recommended that you create a new profile in controls specifically for the H135 so that you do not impact any other aircraft you fly. Select your H135 control preset when flying the H135.

You can have full control by remapping both joysticks to function like an RC drone, at the sacrifice of moving the camera around:

* Left stick: Throttle Axis and Rudder Axis, 
* Right stick Elevator Axis and Aileron Axis
* Camera controls must be removed from Right Stick to avoid the camera moving around when trying to fly.

 

KINETIC ASSISTANT & PUSHBACK HELPER USERS

Have no ability to control the H135? Used Kinetic Assistant or Pushback Helper or other addons?

Check your Documents folder for a file named SimConnect.cfg. If you have this file, rename it to another name, then restart the sim. H135 will now work.

Δωρεές

Αυτοί οι χρήστες έχουν δωρίσει HypePerformanceGroup για να συνεχίσει να φτιάχνει φοβερά πρόσθετα που όλοι μπορούν να απολαύσουν.

...

Todd F. 4 month(s) ago

463.5 USD

...

Someone

50 USD

Thank You so much guys for bringing us so much to this platform, I think you deserve to have a donation that is equal to any paywear.

...

Daniel

30 USD

...

Wrekinwanderer

30 USD

Fantastic work. Many thanks.?

...

Someone

25 USD

...

Lamont

25 USD

Amazing Fun. Thanks so much for creating this.

...

Frank

25 USD

...

Robin

25 USD

Excellent work. Thank you.

...

Someone

25 USD

...

Joshuax_CZ

25 USD

Thanks for your amazing work guys ;)

...

GySgtGrunt

25 USD

Fantastic work! Thanks for the hours of fun!

...

David

25 USD

...

marcus

15 USD

Thank you for doing what MSFs could or would not at this stage.Cheers.

...

Someone

15 USD

...

Peter

15 USD

Great work!!!

...

leonardo

15 USD

...

Someone

15 USD

...

Someone

15 USD

THANKYOU FOR YOUR GREAT WORK

...

Someone

15 USD

Just magnificient! And free! You are doing a wonderful favor to the flightsim community.

...

Someone

15 USD

...

Someone

15 USD

...

Aldo

15 USD

...

Someone

15 USD

...

eggedo

15 USD

Not yet installed (just downloaded) but all the videos seen on Youtube show that this helicopter is just fantastic. Wonderful job!

...

volkand

15 USD

...

Someone

15 USD

...

Someone

15 USD

...

FenEstron135

15 USD

Thanks for The H, its a very important part for MSFS!!!

...

Barry

15 USD

...

Someone

15 USD

...

Peter

15 USD

...

Frank

15 USD

Wie geil ist das denn, der beste Mod ever !!! Hubschrauber über der eigenen Wohnung. Ihr seid die Größten.

...

Someone

15 USD

...

Rob

15 USD

thanks for the amazing mod and frequent updates, cheers!

...

Glenn

15 USD

Please keep up the good work - loving it!

...

Robert

15 USD

?Thank you verrrrry much guys for this more than excellent freeware. For me: definately worth this pint of beer.

...

Someone

15 USD

...

Davide

15 USD

Thanks for adding a whole new dimension to FS2020 :)

...

tgp7777777

15 USD

...

taichimaster

15 USD

thanks for showing me to fly a helicopter! great job, keep it comming! makes me go to places never thought I would get.

...

Arne

15 USD

...

helomech36

15 USD

Great job.thanks for doing this

...

CLAUDE

10 USD

BRAVO ....

...

Someone

10 USD

...

Frank

10 USD

...

heerz

10 USD

Your fantastic work is greatly appreciated!

...

Someone

5 USD

...

Philip

5 USD

This is an incredible mod - thank you so much for making it!

...

CLAUDE

5 USD

...

Tlspn

5 USD

Thank you!

...

Kevin

5 USD

...

ANDREW

5 USD

...

James343

5 USD

Enjoy your work. Looking forward to up-coming improvement. Thanks

...

Someone

5 USD

...

Tony

5 USD

Keep up the good work, and ignore the haters!!

...

Someone

5 USD

...

Someone

5 USD

...

Milton

5 USD

...

Michele

5 USD

...

Dylan

5 USD

...

Someone

5 USD

...

Someone

5 USD

?

...

Someone

5 USD

...

Someone

5 USD

...

Someone

5 USD

...

Someone

5 USD

...

Andred

5 USD

Magnifique !

...

Masoud

5 USD

...

Someone

5 USD

...

Twodogzz

5 USD

This helicopter makes me happy.

...

Sean

5 USD

Fantastic stuff - well done.

...

Jim

5 USD

GREAT JOB

...

cacewo

5 USD

Thank you! :)

...

Stuart

5 USD

Amazing work. Thanks so much.

...

Alan

5 USD

...

Someone

5 USD

...

Someone

5 USD

...

Someone

5 USD

Absolutely amazing job you did, thank you very much !!

...

Bram

5 USD

...

FredOData

5 USD

...

niebochod

5 USD

Greate work! I love it, my favorite aircraft for flights over cities.

...

Someone

5 USD

Thanks

...

Lucastro

5 USD

Wonderful job

...

Jonathan

5 USD

After reading the flight characteristics limitations I think you should have modelled an early Hind. Great job. I am looking forward to more.

...

ROB

5 USD

Great job

...

Someone

5 USD

Great job!

...

Cornelius

5 USD

...

Roland

5 USD

...

Someone

5 USD

...

Max

5 USD

...

Ted

5 USD

...

Someone

5 USD

I sent you $15.00us early versios and know you get? a beer! Keep up the Verry Great work

...

Arthur

5 USD

...

Someone

5 USD

Εξαρτήσεις

These add-ons may be required or recommended to use.


Αρκετά άδειο εδώ.

2,535 Σχόλια

Very nice addon and wonderful work for a free helo in MSFS.- a few things I've noticed and some of it may be due to the latest MSFS update?

1) Please lower the sound of the engines... I shouldn't have to ware a headset to fly this on my PC. I have to lower the overall engine noises to 30% to be comfortable and comparable to all the other MSFS aircraft.

2) When on autopilot the helo constant leans in a wind instead of crabbing like it should.

3) The copilot which we are suppose to be able to disable, can not be disabled and is always in the seat

How dis have 300k downloads its so bad

Love to discover cities with the H135. Good job on that!

Sounds are not the best but the aircraft is good.

Currently broken? It spinns like crazy to the right for me :/

Had tried helicopters in FSX but fly real airplanes so never did much with helicopters in the sim, until this one.

After getting used to it, its great! advanced settings and flies like a charm, looks great as well. Still hard to get used to staying 100% on target landing.

I can't get enough of this helicopter. I've tried flying helos from their very first installment into MSFS many years ago and was never good at it. Of course, I was always flying by keyboard, so made it difficult. But with a decent joystick, I can fly this thing with ease. Never had so much fun in MSFS. Will definitely buy the H145 when they're out of the preview stage.

Thanks guys, well worth the money I've on this, looking forward to what's to come cheque book at the ready if the H145 is anything to go by.

I noticed that in this helicopter, after a certain flight time, the engine turns off and it falls. At the same time, there is fuel in the tanks. With what it can be related?

can I use the puma pro-flight control system with this?

why is the helicopter spinning right any fix?

Simply the best way to visit the neighborhood for free 😊

I modified the aircraft.cfg to get working ATC type callouts and proper model matching - feel free to adopt these lines in some update and do something similar on the H145 (just mind the $$: tag to parse the text to Azure):

[GENERAL]

Category = "airplane"

performance =""

editable = 1

wip_indicator = 0

icao_manufacturer ="AIRBUS HELICOPTERS"

atc_type ="$$:Airbus Helicopters"

atc_model ="$$:H135"

icao_type_designator ="H135"

icao_model ="EC35"

icao_engine_type ="Turboprop/Turboshaft"

icao_engine_count =2

icao_WTC ="L"

icao_generic=0

Cheers!

looks great the collective and stick move with my controls bus will not take to the air ,the collective, any advice

Really a great helicopter. I can only recommend anyone who misses helicopters in MSFS to use this one. Really great.

Since downloading and installing the H135, I have ignored the other machines entirely. For now, because... 

The great joy of your H135 also made me reach for your H145 right away. And I was able to find out that it is already great in the beta version. Thank you very much and keep up the good work. 

(I would like to have a Huey and/or a CH53 in the same quality, then I don't need any more aircraft. 😀 )

This helicopter is amazing but the only issue I have with it is that when going in a straight flightpath 55-60 knots and above, I have been experiences the aircraft shake side to side and it is not difficult to fly the aircraft but just the view then is not pleasant with the fixed camera back and forth. If there is any thing I could do to fix this, other then staying below 60 knots please tell me or if it is fixable, idk. Hey great aircraft though and can't wait for further updates

Thanks for the upload! Looks like a ton of time and skill went into this. Waaaay more skill than what i have. But thank you for your efforts it is greatly appreciated and I can't wait to try her out and see what she's all about!

I'm seeing some weird reflections in the windscreen at night, not sure if this is wu6 related. Anyone else experiencing this?

wow, absolutely great work!

Congratulations ! Continued success and thank you to everyone involved. This is a must have freeware addon and I look forward to seeing the helo community grow.

Awesome, thanks for bringing this as freeware. Really great. Love it.© Hype Performance Group - All rights reserved. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαναφόρτωση ή αναδιανομή αυτού του αρχείου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του συγγραφέα.
Αυτό το Flight Simulator 2020 Mod δημιουργήθηκε από τον Hype Performance Group and shared in Aircraft » Other Aircraft για το Microsoft Flight Simulator.

Dedicated Link Βελτίωση του Αναφορά